Odricanje od odgovornosti

Izjava o odricanju od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti podrazumeva da Mixal maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Mixal zadržava pravo da da izmeni sadržaj sajta, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na sajt, zbog čega ste dužni kao korisnici sajta da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj sajta. Od korisnika se očekuje da koristeći svoju procenu odluči da li će koristiti naš sajt ili ne. Korisnik samostalno prihvata da dobrovoljno pristupa sajtu i on je isključivo i lično odgovoran za svoje izbore, akcije i rezultate.  Korisnik prihvata potpunu odgovornost za posledice upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu.

Mixal ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove korišćenja sajta; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Dostupnost uređaja prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha u maloprodajnim objektima.Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi ili pozivanjem Call Centra na 011/2289 193 ili proverom kod zaposlenih u našem maloprodajnom objektu.